Loading...

Stadia alkoholizmu – zmienność choroby

Alkoholizm to choroba, która przebiega wieloetapowo i występują w niej różne stadia. Wśród głównych faz alkoholizmu można wymienić fazę prealkoholową, ostrzegawczą, krytyczną, a także fazę przewlekłą.

Faza prealkoholowa

Uzależnienie od alkoholu rozpoczyna się od fazy prealkoholowej, czyli wstępnej. Może ona trwać nawet kilka lat, a podczas niej nie muszą występować żadne specyficzne objawy, które różnią się od objawów osób okazjonalnie sięgających po alkohol. Szczególne znaczenie ma tutaj zachowanie samej osoby pijącej, która zaczyna czerpać przyjemności ze spożywania alkoholu i staje się to dla niej odprężające.

Faza ostrzegawcza

Kolejną fazą alkoholizmu jest faza ostrzegawcza, w której po raz pierwszy pojawiają się problemy z pamięcią, a także luki w niej. Ponadto w tej fazie najczęściej następuje zmiana zachowania osoby pijącej, na przykład staje się ona dużo bardziej rozmowna, a także towarzyska. Często także zaczyna pić w samotności i nie potrzebuje do tego towarzystwa. Zdarza się jej także pić w tajemnicy przed innymi osobami.

Faza krytyczna

Stadia alkoholizmu uwzględniają także taką fazę jak faza krytyczna. Rozpoczyna się ona wtedy, gdy osoba pijąca traci całkowitą kontrolę nad piciem, czyli nad ilością wypijanych trunków. Całe życie osoby uzależnionej zaczyna być związane z alkoholem i nie działają żadne sposoby, aby zaprzestać picia. Przestaje się ona interesować swoim życiem, rodziną, a także pracą oraz wszystkimi innymi rzeczami, które wcześniej sprawiały jej radość. Alkoholik nawet sam przed sobą nie potrafi przyznać się do posiadanego uzależnienia i ciągle szuka dla siebie usprawiedliwienia.

Faza przewlekła

Ostatnią fazą alkoholizmu jest faza przewlekła, czyli chroniczna. W szczególności w tym momencie warto wprowadzić odpowiednie leczenie alkoholizmu. W tej fazie osoba pijąca traci wszystkie zahamowania, a także pozbywa się wyrzutów sumienia, które są związane z długoterminowym spożywaniem alkoholu. Pije niemal bez przerwy oraz jest stale w stanie nietrzeźwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − 7 =