Loading...

Alkoholizm, a życie zawodowe – zagrożenia płynące z uzależnienia

Alkohol jest substancją psychoaktywną, toksyczną oraz uzależniającą i bardzo łatwo jest przekroczyć granicę, za którą jego ciągłe spożywanie staje się niebezpieczne zarówno dla zdrowia jak i kontaktów z najbliższymi. Uzależnienie od alkoholizmu rujnuje nie tylko osobę uzależnioną, lecz także jej rodzinę.

Jakie są przyczyny tego nałogu?

Objawy nałogu alkoholowego są bardzo przykre, zarówno dla osoby uzależnionej, jak i jego rodziny. Szczegółowe przyczyny alkoholizmu nie są dobrze znane. Niemniej większość naukowców uważa, że predyspozycje do choroby alkoholowej są dziedziczne. Ryzyko rozpowszechniania się tego nałogu rośnie przede wszystkim w tych rodzinach, w których niektórzy członkowie są uzależnieni. Do innych czynników wysokiego ryzyka zalicza się zaburzenia psychiczne, niepokój psychiczny, biedę oraz nieśmiałość.

Negatywne skutki picia alkoholu

We współczesnym czasie nadmierne spożywanie alkoholu urosło do rozmiarów choroby cywilizacyjnej. Uzależnienie bardzo często prowadzi do utraty kontroli nad własnym życiem. Wpływa ono niekorzystnie nie tylko na zdrowie fizyczne i psychiczne, lecz także na sytuację rodzinną, społeczną oraz zawodową. Skutki tego stanu odczuwa dotkliwie nie tylko chora osoba, lecz także jej bliscy, a w szczególności partnerzy i dzieci. Nadmierne spożywanie alkoholu przez jednego z partnerów jest powodem częstych kłótni oraz nieporozumień. Bardzo często staje się również przyczyną przemocy psychicznej lub fizycznej wobec bliskich, co prowadzi do zupełnego rozpadu rodziny.

Z czasem osoba uzależniona przestaje być odpowiedzialnym oraz rzetelnym pracownikiem. Często spóźnia się do pracy, bierze zwolnienia oraz niestarannie wypełnia powierzone obowiązki. Ponadto często dochodzi do tego, że świadczy pracę pod wpływem alkoholu. Takie zachowanie prawie zawsze skutkuje utratą pracy, a konsekwencją tego stają się problemy finansowe, które to jeszcze bardziej pogłębiane są przez przymus ciągłego kupowania alkoholu. Osoba uzależniona często wpada w spiralę długów, egzekucji komorniczych, a ostatecznie pozostaje bez środków do życia, a nawet dachu nad głową.

Terapia alkoholowa w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień

Obecnie nie brakuje profesjonalnych ośrodków odwykowych do których warto udać się mając problem z alkoholem. Wśród wielu ogromnym zainteresowaniem cieszą się palcówki prywatne, w których to jest bardzo dobra opieka terapeutów i psychologów. Każda osoba uzależniona ma tutaj zapewnioną pełną anonimowość, a podstawowy etap psychoterapii trwa od czterech do sześciu miesięcy.

Fizyczne leczenie tego nałogu polega przede wszystkim na usuwaniu spustoszeń, które to alkohol poczynił w organizmie. W prywatnych poradniach na pomoc mogą liczyć nie tylko osoby uzależnione, lecz również ich rodziny.

Istotną rolę odgrywa tutaj psychoterapia indywidualna oraz grupowa, podczas której każda osoba uświadamia sobie przyczyny swej choroby i zaczyna z nimi skutecznie walczyć.

Nałóg ten koniecznie trzeba leczyć, bowiem tylko wówczas można na nowo odzyskać sens życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × 2 =